Một số điểm mới của Luật Đấu thầu năm 2013

Chuyên mục: Văn bản - Biểu mẫu Được đăng: Thứ ba, 09 Tháng 12 2014 Tác giả: Ban QLDA

Ngày 12/12/2013, tại Văn phòng Chính phủ, ông Đào Quang Thu - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố một số nội dung mới, cơ bản liên quan đếnLuật đấu thầu2013. Luật Đấu thầu năm 2013 được dự thảo và đóng góp ý kiến trên trang Website của Bộ Xây dựng, sau một thời gian công bố dự thảo và đóng góp ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, Luật Đấu thầu năm 2013 đã chính thức được ký ngày 26/11/2013 và có hiệu lực chính thức vào ngày 01/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi cơ bản của Luậtđấu thầunăm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

Sau đây Ban Quản lý dự án tổng hợp một số nội dung mới của Luật Đấu thầu năm 2013 như sau:

Luật đấu thầu năm 2013 ưu tiên phát triển nguồn lực, tạo cơ hội chonhà thầutrong nước trúng thầu và tạo công ăn việc làm cho lao động trong nước, ưu đãi đối với nhà thầu và hàng hóa sản xuất trong nước. Từng bước giúp nhà thầu trong nước nâng cao năng lực quản lý, sức cạnh tranh để độc lập thực hiện được các gói thầu có yêu cầu về kỹ thuật cao và tài chính mạnh;

 Đơn giản hơn thủ tục hành chính trong hoạt động đấu thầu, quy định cụ thể hơn về các quy định về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

Quy định phương pháp đánh giá HSDT một các cụ thể, chi tiết hơn. Bổ sung thêm nhiều phương pháp nhằm đánh giá được khác quan và chính xác hơn trong lĩnh vực chấm thầu;

Hình thức mua sắm thường xuyên thay vì được tổ chức ở hàng trăm đơn vị khác nhau thì cơ quan mua sắm tập trung sẽ chịu trách nhiệm tổ chức mua sắm chuyên nghiệp một lần. Hình thức này không chỉ giúp tăng tính chuyên nghiệp trong hoạt động mua sắm mà còn tạo điều kiện nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian và chi phí tổ chức mua sắm, đồng thời hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước và khuyến khích nhà thầu nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ;

Thêm một mục mới về thuốc, vật tư y tế sử dụng nguồn vốn nhà nước, quỹ bảo hiểm;

Luật bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về thủ tục, phương pháp lựa chọnnhà đầu tưtrên cơ sở tổng hợp các thông lệ quốc tế tốt và rút kinh nghiệm từ thực tiễn lựa chọn nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng và dịch vụ công cộng tại VIệt Nam trong thời gian qua. Đi đôi với giải pháp phát triển quyết liệt để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm thúc đẩy tái cơ cấu đầu tư công, quy định này góp phần tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thu hút, lựa chọn nhà đầu tư một cách minh bạch, cạnh tranh; xây dựng niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam;

Một số quy định hiện hành về việc ký kết thực hiện và quản lý hợp đồng. Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản, khi áp dụng các loại hợp đồng khác thì phải xem xét trước khi phê duyệt nhằm đảm bảo phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói;

Phân cấp triệt để việc quyết định hình thức chỉ định thầu choBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, …mà không yêu cầu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Gắn trách nhiệm cao cho người có thẩm quyền, chủ đầu tư trong quá trình thực hiện;

Lĩnh vực giám sát công đồng được bổ sung trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng, bổ sung trách nhiệm về giám sát của người có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, và quy định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với từng hoạt động trong quá trình đấu thầu để có cơ sở quy định chế tài xử lý vi phạm tương ứng với từng hành vi vi phạm;

Các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, các quy định về xử phạt mang tính chất răn đe và các biện pháp phạt bổ sung như đăng tải công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng, buộc phải thực hiện đúngquy địnhcủa pháp luật về đấu thầu hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định đối với các thành phần vi phạm.

Trên đây là một số điều mới của Luật Đầu thầu năm 2013 mà Ban quản lý dự án tổng hợp. Luật Đấu thầu có hiệu lực chính thức vào ngày 01/7/2014. Hy vọng qua dự luật này thì hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có được tính cạnh tranh cao, tăng hiệu quả kinh tế trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Lượt xem: 1503