Một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Thông tư 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 25/7/2013

Chuyên mục: Văn bản - Biểu mẫu Được đăng: Thứ năm, 27 Tháng 11 2014 Tác giả: Ban QLDA

Ngày 25/7/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 10/2013/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

11-9Congtrinh

Ảnh: công trình xây dựng dân dụng.

Kết cấu của Thông tư gồm 5 chương và 8 phụ lục kèm theo. Chương I: Quy định chung. Chương II: Quản lý chất lượng khảo sát công trình xây dựng và thiết kế xây dựng công trình. Chương III: Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, phân cấp sự cố trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng công trình. Chương IV: Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Chương V: Điều khoản thi hành.

Cụ thể Thông tư quy định chi tiết về Kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng. Phân định rõ ràng về trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng (Chủ đầu tư, TVGS; TVTK; Đ/v thi công…); quy định cụ thể một số thủ tục về nghiệm thu, phân cấp công trình phục vụ công tác quản lý chất lượng. Xử lý vi phạm trong quản lý chất lượng công trình xây dựng và một số nội dung khác liên quan. Về quyền và trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn: Thông tư này quy định rõ về quyền và trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn về xây dựng cả Trung ương lẫn địa phương về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Việc phân cấp công trình cũng có một số điểm mới so với các quy định cũ, phân loại và phân cấp công trình bao gồm hết các công trình chuyên ngành như: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, NN&PTNT. Việc quy định chi tiết từng loại và cấp công trình làm cho các Chủ đầu tư dễ dàng hơn trong việc quản lý các hạng mục xây dựng.

Nội dung ban hành Thông tư 20/2013/TT-BXD là cụ thể hóa các quy định trong Nghị định Nghị định 15/2013/NĐ-CP, giúp hoàn thiện hơn các nội dung chưa cụ thể tại Nghị định này. Chủ đầu tư và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng phải nghiên cứu kỹ các nội dung theo Thông tư này để công tác quản lý hoạt động xây dựng đúng trình tự pháp luật và đạt hiệu quả cao.

Lượt xem: 1434