Một số nội dung mới tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình

Chuyên mục: Văn bản - Biểu mẫu Được đăng: Thứ năm, 27 Tháng 11 2014 Tác giả: Ban QLDA

Nghị định 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP và Nghị định 49/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06/01/2013. Đây là Nghị định có nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, từ ngày 15/4/2013, Nghị định có hiệu lực và là căn cứ thực hiện các nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên toàn quốc. Sau khi nghiên cứu các nội dung của Nghị định này, tôi thấy một số điểm mới đáng lưu ý như sau:

11-8CongTrinh

          1. Về tổng quan Nghị định

Nghị định15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng là Nghị định thực hiện về Quản lý chất lượng công trình xây dựng thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP và Nghị định 49/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP là hợp lý với tình hình của ngành xây dựng hiện tại. Một số nội dung mới, có tính chất đi sâu hơn về chất lượng công trình, đảm bảo việc quản lý về chất lượng các công trình xây dựng cơ bản.

2. Về công tác quản lý chất lượng được nâng cao

Theo Nghị định này, các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành xây dựng công trình sẽ phải cung cấp thông tin về năng lực của mình đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để đăng tải công khai trên Website của cơ quan này. Các thông tin này sẽ được dùng để làm cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia một số hoạt động xây dựng. Chủ đầu tư có thể tham khảo năng lực các nhà thầu theo các trang Web này.

       3. Về nâng cao chức năng quản lý cho các cơ quan quản lý nhà nước (cụ thể là Sở Xây dựng - đơn vị chuyên ngành quản lý xây dựng) trong các dự án đầu tư xây dựng công trình và trách nhiệm của Chủ đầu tư được nâng cao

       Theo các quy định trước đây, Công tác thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đều do các đơn vị tư vấn độc lập thực hiện, dẫn đến việc chất lượng các Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nhiều khi chưa được chất lượng, việc triển khai thi công dẫn đến phát sinh nhiều, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư các dự án. Điểm mới trong lần này là công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp thực hiện trước khi Chủ đầu tư tổ chức thẩm định phê duyệt. Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế triển khai đối với một số loại công trình như: nhà chung cư, công trình công cộng từ cấp III trở lên, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên… các dự án có quy mô nhỏ hơn có thể vẫn để các đơn vị tư vấn độc lập thực hiện.

       4.  Về công tác Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

       Theo quy định trước đây thì nội dung này là bắt buộc áp dụng cho các dự án có mật độ người tập trung lớn như Hội trường, Chơ, Bênh viên…Theo Nghị định mới này thì tùy theo loại, cấp công trình mà các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành xây dựng tham gia công tác nghiệm thu bàn giao hạng mục công trình, công trình trước khi đưa vào sử dụng.

       5. Về công tác Bảo hành công trình xây dựng

       Bảo hành công trình xây dựng tối thiểu 12 tháng: Đây là yêu cầu của Chính phủ đối với các nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình.  Theo đó, các nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị. Thời hạn bảo hành công trình kể từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng hoặc căn cứ vào hợp đồng nhưng không được ít hơn 24 tháng đối với công trình đặc biệt cấp I, không ít hơn 12 tháng đối với công trình cấp còn lại

 Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng ra đời là phù hợp với thực tại và một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác quản lý chất lượng trong đầu tư xây dựng cơ bản./.

Lượt xem: 1786