Giới thiệu Ban quản lý dự án

Chuyên mục: Giới thiệu Được đăng: Thứ tư, 26 Tháng 11 2014

I. Chức năng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về Công tác Đầu tư Xây dựng cơ bản. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Nhà nước, pháp luật, chủ đầu tư về Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành và có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

II. Nhiệm vụ:

1. Thường xuyên báo cáo với chủ đầu tư về tình hình tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và tham gia các công việc khác của nhà trường khi được giao;

2. Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;

3. Chuẩn bị Hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định;

4. Lập Hồ sơ mời dự thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu;

5. Đàm phán để giúp chủ đầu tư ký kết hợp đồng với các nhà thầu hoặc trực tiếp ký kết hợp đồng khi được chủ đầu tư ủy quyền;

6. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ năng lực, hoặc thuế tư vấn giám sát thi công;

7.  Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;

8. Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng;

9. Nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng;

10. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng;

11. Thực hiện theo giỏi, giám sát việc bảo hành công trình của các nhà thầu, tổ chức lưu trữ hồ sơ dự án theo quy định hiện hành;

12. Ban Quản lý dự án được mở tài khoản tại KBNN theo hướng dẫn của chủ đầu tư và sử dụng con dấu của Trường Đại học Hà Tĩnh để giao dịch.

II. TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Email

Số điện thoại

1

Phó Trưởng Ban:

Cù Huy Lộc

Tổ dân phố 9 - Thị trấn Thạch Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912487841

2

Nguyễn Đình Vũ

Xóm Yên Trung - Xã Thạch Hương - Huyện Thạch Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0945429666

3

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Số 2/69 - Đ. Nguyễn Đình Liễn - Thị trấn Cẩm Xuyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0972989882

4

Phan Duy Nam

Số 07 - Ngõ 14 - Đường Xuân Diệu - TP. Hà Tĩnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988336622

5

Nguyễn Thị Tố Như

xóm Sơn Phú - xã Thượng Lộc - huyện Can Lộc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0949866579

6

Đậu Thắng Mỹ

Số 02 -  ngách 20/9, - đường Trần Phú - TP. Hà Tĩnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989306686

7

Trịnh Thúc Hiếu

Số 08 ngõ 107 Nguyễn Đình Liễn-Thị trấn Cẩm Xuyên- huyện Cẩm Xuyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982410982

8

Phạm Thị Nguyệt Minh

Số 53, Xô Viết Nghệ Tĩnh-Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01299950789

 

Tin mới

Lượt xem: 3573