Bàn giao các hạng mục xây dựng Nhà Ký túc xá A3, Nhà học lý thuyết A1, A3 và Nhà trạm xá

Được đăng: Thứ năm, 27 Tháng 11 2014 Tác giả: Ban QLDA

Sau hơn ba năm khởi công, dưới sự quản lý của Ban Quản lý Dự án (QLDA), đến nay, các gói thầu xây dựng nhà ký túc xá, giảng đường, nhà ăn, trạm xá đã hoàn thành và được nghiệm thu. Sáng ngày 27/5/2013 Ban QLDA tổ chức bàn giao các hạng mục nói trên cho Phòng Quản trị, Phòng Kế hoạch - Tài chính để đưa vào sử dụng.

04-6BanDuAn1

Nhà KTX A3

Thành phần bàn giao gồm có bên bàn giao, đại diện là đồng chí Cù Huy Lộc, Phó Ban QLDA; bên nhận bàn giao, đại diện là đồng chí Ngô Đăng Thuận, Trưởng phòng Quản trị và Đại diện của Ban Giám hiệu nhà trường, đồng chí Hoàng Kim Thuật, Phó hiệu trưởng.

Đại diện bên giao đã báo cáo các nội dung bàn giao bao gồm công tác xây lắp và thiết bị dạy học. Hai bên đã giao nhận hoàn thành hạng mục thiết bị giảng dạy cho nhà học lý thuyết A1; A3. Một số hạng mục còn lại tiếp tục hoàn thiện các thiếu sót và sẽ được bàn giao sau khi hoàn thành các nội dung theo đề xuất của bên nhận bàn giao.

04-6BanDuAn2

Nhà trạm xá

Lượt xem: 1291