Tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại cơ sở mới

Được đăng: Thứ tư, 21 Tháng 12 2016 Tác giả: ĐậuTthắng Mỹ Ban quản lý dự án

Việc nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A;

          Căn cứ Quyết định số 1344/QĐ-BGTVT ngày 29/04/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Bắc thành phố Hà Tĩnh (km504+400 ÷ km509+700) và Nam thành phố Hà Tĩnh (km514+800 ÷ km517+950);

 Căn cứ Văn bản số 3282/UBND-GT1 ngày 07/07/2016 của UBND tỉnh về việc giao thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn phía Bắc và phía Nam thành phố Hà Tĩnh;

Trường Đại học Hà Tĩnh có hệ thống đường ống cấp nước sạch từ ngã ba Xã Thạch Bình vào đến trường tổng chiều dài 3.075m, trong đó bị ảnh hưởng khoảng 474m, từ km 515+600 đến km517+300; hiện nay các nhà thầu đang thực hiện thi công mở rộng, nâng cấp đường quốc lộ 1A. Do vây việc cung cấp nước sạch vào trường gặp nhiều khó khăn, thiếu nước sinh hoạt đôi lúc có thể kéo dài sang tháng 01 năm 2017, kính mong lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường hết sức thông cảm; do việc di chuyển đường ống cấp nước để mở rộng đường Quốc lộ 1A. Để khắc phục thiếu nước BQLDA đã tổ chức cán bộ, nhân viên và thuê nhân công lao động đấu nối hệ thống đường ống cấp nước tạm vào ban đêm, nhằm đảm bảo có nước sinh hoạt mức tối thiểu

 

Lượt xem: 716