Nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng

Được đăng: Thứ hai, 30 Tháng 5 2016 Tác giả: Đậu Thắng Mỹ Ban Quản lý dự án

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6/2014;

 Chiều ngày 19/5/2016 Ban Quản lý dự án, tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành, gồm có các đơn vị: Đại diện Sở Xây dựng; Ông Phạm Đức Bằng, Phó trưởng phòng Quản lý hợp đồng Xây dựng; Ông Hồ Mạnh Cường chuyên viên phòng quản lý hợp đồng xây dựng; Đại diện UBND huyện Cẩm Xuyên, ông Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Xây dựng huyện Cẩm Xuyên; Đại diện đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát và  Ban Quản lý dự án;

ANHT5

Đồng chí Cù Huy Lộc phó trưởng BQLDA đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện thi công xây dựng công trình Di dời nhà xưởng, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra, chất lượng thi công đảm bảo đúng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt; Đoàn nghiệm thu đã xem xét hồ sơ và tiến hành kiểm tra thực tế công trình; Qua xem xét công trình Di dời nhà xưởng hoàn thành đồng chí Phạm Đức Bằng đại diện Sở Xây dựng, Trưởng đoàn nghiệm thu, đánh giá cao công tác quản lý đầu tư xây dựng của BQLDA, về mặt hồ sơ cũng như thực tế thi công tại hiện trường, cơ bản đồng tình nghiệm thu bàn giao đưa công trình nhà xưởng vào sử dụng, bên cạnh còn một số tồn tại; BQLDA và đơn vị thi công cần bổ sung thêm một số mẫu thí nghiệm ( như đo điện trỡ chống sét.); Đồng chí Cù Huy Lộc đã phát biểu cảm ơn đoàn nghiệm thu và xin  hứa sẽ chỉ đạo nhà thầu hoàn thành mẫu thí nghiệm trong thời gian sớm nhất, để có kết quả thí nghiệm báo cáo với Trưởng đoàn nghiệm thu./.

    

Lượt xem: 1594