Công tác kiểm tra, giám sát thi công gói thầu 01.XL thi công xây dựng công trinh di dời nhà xưởng thuộc trường Đại Học Hà Tĩnh

Được đăng: Thứ sáu, 22 Tháng 4 2016 Tác giả: Đậu Thắng Mỹ Ban Quản lý dự án

Công trinh di dời nhà xưởng thuộc trường Đại Học Hà Tĩnh gói thầu 01.XL

 Sáng ngày 18/4/2016, Đại diện Ban Quản lý dự án Trường Đại học Hà Tĩnh gồm đồng chí Cù Huy Lộc cùng các cán bộ kỹ thuật ban tiến hành kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp triển khai các công tác còn lại trước khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng 01.XL

da2

            Đồng chí Cù Huy Lộc đã chỉ đạo đơn vị thi công, tư vấn giám sát chủ động trong công việc thi công, công tác đẩy nhanh một số công việc còn lại để sớm hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Lượt xem: 1142