Kiểm tra tiến độ thi công, chất lượng hạng mục Di dời nhà xưởng

Được đăng: Thứ ba, 22 Tháng 3 2016 Tác giả: Đậu Thắng Mỹ Ban Quản lý dự án

Ngày 19/3/2016, Ban Quản lý dự án đã tổ chức kiểm tra thi công xây dựng tại hiện trường gói thầu di dời nhà xưởng thuộc công trình Trường Đại Học Hà Tĩnh, thành phần kiểm tra gồm: Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị tư vấn kiểm định chất lượng thi công XDCT, nội dung kiểm tra công trình hoàn thành giai đoạn I (phần móng và lắp dựng kết cấu bằng sát, thép), nhìn chung khối lượng hoàn thành đạt 70% giá trị hợp đồng, chất lượng thi công đúng theo hồ sơ  thiết kế, đảm bảo chất lượng;

1111

Ảnh: Kiểm tra  trên hiện trường

           Thay mặt Ban Quản lý dự án, đồng chí Cù Huy Lộc phó trưởng BQLDA biểu dương những nỗ lực của các nhà thầu và cán bộ kỹ thuật trực tiếp giám sát thi công đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình thi công xây dựng công trình; đồng thời yêu cầu nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát ,  cán bộ kỹ thuật giám sát của bên A, cần tích cực hơn nữa, tập trung bổ sung thêm lao động, thiết bị và vật liệu để thi công hoàn thiện công trình đúng theo kế hoạch đã đề ra, bên cạnh đó cần chú ý đến công tác an toàn lao động, phòng chóng cháy nổ và  vệ sinh môi trường trong khu vực đang thi cộng.

Lượt xem: 996