Lễ mở thầu

Được đăng: Thứ hai, 25 Tháng 1 2016 Tác giả: Đậu Thắng Mỹ Ban Quản lý dự án

Gói thầu 01XL: Xây dựng, di dời nhà xưởng theo Hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt

Công trình: Trường Đại Học Hà Tĩnh

Sáng ngày 20/1/2016, Ban Quản lý dự án Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Lễ mở thầu Gói thầu 01XL: Thi công xây dựng, di dời nhà xưởng theo hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt

Lễ mở thầu đấu thầu rộng rãi gói thầu 01XL : Xây dựng,di dời nhà xưởng công trình Trường Đại Học Hà Tĩnh

134

Đúng 8 giờ ngày 20/01/2016, đại diện chủ đầu tư: Ông Hoàng Kim Thuật - Phó hiệu trưởng, kiêm Trưởng ban Quản lý dự án Trường Đại học Hà Tinh tuyên bố đóng thầu gói thầu xây lắp số 01XL đồng thời mời đơn vị tư vấn đấu thầu thông qua biên bản đóng thầu, cùng với đại diện các nhà thầu nộp HSDT đúng quy định chứng kiến, thống nhất ký biên bản đóng thầu;

Vào lúc 8 giờ 20 phút cùng ngày, đại diện chủ đầu tư nêu cơ sở pháp lý và tuyên bố mở thầu và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Đúng 9 giờ 10 phút ngày 20/01/2016, ông Hoàng Kim Thuật tuyên bố  lễ mở thầu kết thúc, lễ mở thầu đấu thầu rộng rãi gói thầu thi công xây dựng, di dời nhà xưởng thuộc công trình Trường Đại học Hà Tĩnh diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật trước sự chứng kiến của Tổ Chuyên gia đấu thầu, các thành viên Ban quản lý dự án và toàn thể các nhà thầu.

Lượt xem: 1102