Bảo hiểm trong xây dựng – Quy định bắt buộc áp dụng

Được đăng: Thứ hai, 28 Tháng 12 2015 Tác giả: Đậu Thắng Mỹ Ban Quản lý dự án

Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm 4 chương:

Chương I : Quy Định Chung

Chương II : Quy Định Cụ Thể

Chương III : Quản lý nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Chương IV : Điều khoảng thi hành.

 Nghị định 119/2015/NĐ-CP là cụ thể hóa các quy định về bảo hiểm bắt buộc áp dụng trong hoạt động xây dựng, giúp hoàn thiện hơn quy định về bảo hiểm mà trước đây chưa có quy định cụ thể. Chủ đầu tư và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng phải nghiên cứu kỹ các nội dung theo Nghị địnhnày để thực hiện công tác quản lý hoạt động xây dựng đúng trình tự pháp luật và đạt hiệu quả cao.

Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015bắt đầu có hiệu lực ngày 02/02/2016./.

Lượt xem: 1012