Nghiệm thu đề tài cấp trường trọng điểm của TS. Nguyễn Sỹ Minh và Ban Quản lý dự án

Được đăng: Thứ ba, 09 Tháng 12 2014 Tác giả: Ban QLDA

Sáng ngày 11/12/2013 tại phòng họp số 1 Trường Đại học Hà Tĩnh, Hội đồng Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường trọng điểm năm 2013 đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Những giải pháp nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp xây lắp tham gia dự án xây dựng công trình Trường Đại học Hà Tĩnh” của TS Nguyễn Sỹ Minh và Ban Quản lý dự án.

16-12DeTai

Hội đồng gồm 5 thành viên do GS.TS. Nguyễn Văn Đính làm Chủ tịch. ThS. Nguyễn Thành Hưng - phản biện 1, TS. Phan Văn Tiến - phản biện 2, ThS. Hoàng Ngọc Hà - ủy viên và ThS. Trần Ngọc Tuyến, ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

Tới dự buổi nghiệm thu đề tài có toàn bộ thành viên Ban Quản lý dự án và một số giảng viên khác trong trường.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá có ý nghĩa cao về mặt lý luận và thực tiễn. Đề tài làm phong phú thêm cơ sở lý luận trong việc ban hành các quy trình, quy phạm về công tác quản lý chất lượng và tiến độ công trình trong đầu tư xây dựng cơ bản. Về mặt thực tiễn, Đề tài đã đã tổng kết kinh nghiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp xây lắp; khảo sát được thực trạng năng lực của của các doanh nghiệp xây lắp tham gia Dự án xây dựng công trình Trường Đại học Hà Tĩnh và đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực của các doanh nghiệp này.

Kết quả của đề tài là tài liệu tham khảo cho Ban Quản lý dự án, cho các doanh nghiệp, các chủ đầu tư và cho các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Lượt xem: 735